anmälan.

Nu är anmälan öppen till 2020 års race

Tävling: Pantaenius Bohusracet Double handed
Distanskappsegling för kölbåtar med endast två besättningsmän

Pantaenius Bohusracet seglas efter SRS enligt SRS-tabell 2019 med ett standard SRS-tal på 0,80 eller högre.

Datum: 25 juni – 28 juni 2020
Arrangör: Segelsällskapet Viken/Ägir, Uddevalla

Avgift
1 200 kr fram till 31 mars
1 400 kr fram till 30 maj
1 700 kr efteranmälan

Vi använder oss av det norska anmälningssystemet Sail Race System som har både svensk, norsk och engelsk meny. Detta system kommer att underlätta synkningen med trackersystemet TracTrac som används under Pantaenius Bohusracet 2020. 

Det är möjigt att lägga till och ändra sina uppgifter i systemet fram till strax före racet. Ändring av vissa grundläggande basdata som till exempel båttyp, segelnummer mm kräver dock att man får kontakta arrangören via mail: kappseglingar@outlook.com

Länk till inbjudan: Notice of race 2020