SRS respit system

Har du rätt SRS-tal?

Det är viktigt att kolla så att det är rätt SRS tal på båten. Det finns ett speciellt Shorthanded-tal på mätbrevet eller standardbåtsmätbrevet som ska användas (SRSs).

Mätbrev ska kunna visas upp vid registreringen.

Nya SRS-tal inför 2017

Inför 2017 har SRS fått en stor uppgradering sedan det nuvarande systemet infördes 2011. En mängd justeringar och ändringar har införts med avsikten att rätta till olika skevheter som funnits i systemet. Läs mer om detta på Svensk segling.

De nya SRS-talen 2017 innebär att alla får lägre värden. Den lägsta gränsen för deltagande i Pantaenius Bohusracet som tidigare var 1,0 innebär enligt SRS 2017 att det lägsta SRS-talet 2017 blir 0.8 .

Det innebär också att vi justerar klasserna utifrån detta. Vi kommer att ändra SRS för de som redan anmält sig och lägga in standartal SRS 2017 i anmälningssystemet.

Alla som anmält sig och kommer att anmäla sig har eget ansvar att meddela rätt SRS-tal 2017.

Här finner du kontaktuppgifter för SRS frågor: