Notice of race - pantaenius bohusracet 2017.

Tävling: Pantaenius Bohusracet              
Datum: 28 juni – 1 juli 2018
Organisatör: SS Viken/Ägir, Uddevalla, Sweden.

1. Regler
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt SRS reglerna.

1.2 Under tiden mellan 22:30 och 03:30 gäller enbart Internationella Sjövägsreglerna och Svenska Sjötrafiksföreskrifterna.
Besättningen skall bestå av två personer.

1.3 Tävlingen är öppen för följande SRS-klasser:
Båtar med ett SRS-tal, eller SRSv-tal, från 0.80 eller högre

1.4 En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan flygande segel (fd undanvindssegel) får anmälas utan sådana segel. Detta ska anmälas senast 7 dagar innan start

1.5 Besättning med ett SRS-tal för shorthanded (SRSs) kan använda detta.

1.6 Undantag från KSR.
Regel 52 Handkraft gäller inte på denna segling.
Elektronisk utrustning för navigation och kommunikation får användas även om en klassbåts klass regler förbjuder sådan.

1.7 Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

1.8 Alla båtar ska, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

1.9 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

1.10 Tävlande är rekommenderade att följa kraven i ISAF Offshore Special Regulations kategori 4. Dock skall man minst möta kraven i säkerhetsföreskriften på www.bohusracet.se

1.11 Ett fåtal båtar kan ev. komma segla med en extra media person ombord. Denne får inte på något sätt hjälpa till med framförande av båten eller serva besättningsmännen på något sätt under själva tävlingen.

1.12 Seglingsledningen har rätt att ställa in seglingen alternativt att ändra bansträckningen om väderutsikterna kräver detta. Detta meddelas senast på rorsmansmötet och anslås på hemsida och anslagstavla. delas senast på rorsmansmötet och anslås på hemsida och anslagstavla.

2. Villkor för att deltaga
2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i kappseglingen helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4 Deltagande båt skall vara däckad och utrustad för kustnära havssegling.

2.5 Minst rekommenderad säkerhetsutrustning enligt www.bohusracet.se skall finnas med ombord.

2.6 Transponder för Tracker system ska finnas ombord och vara kopplad till batteri. Den ska vara laddad hela seglingen.

3. Anmälan
3.1 Anmälan ska göras på www.bohusracet.se via dess anmälningslänk senast 2018-06-19. Anmälningsavgiften är 1300 kr. Om anmälan sker innan 2018-03-31 är avgiften rabatterad till 1000 kr. Vid efteranmälan är startavgiften 1600 kr. Vid efteranmälan seglar båten med högsta gällande SRS-tal antingen i tabellen eller gällande mätbrev.

3.2 MAX deltagarantal är 200 båtar. Om kappseglingen blir fullbokat kommer en väntelista att upprättas.

3.3 För frågor och information kontakta tävlingsexpeditionen på mail: kappseglingar@outlook.com.

4. Registrering och mätkontroll
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen, regattacentrum. Öppettider se under punkt 6.

4.2 Regattacentrum är i Uddevallas Folkets hus.

4.3 Seglingens genomförs i enlighet med SRS 2018 års handikappsystem. Om en båt avviker från reglerna för en standardbåt eller en klassbåt, så skall denna båt presentera en kopia på ett giltigt mätbrev för tävlingsledningen. Om möjligt mejlas denna in senast en vecka före start till kappseglingar@outlook.com
Ansökan görs på http://www.svensksegling.se/forbatagare/SRS/SRSmatbrev. (OBS tänk på att det kan ta en viss tid att få detta utgivet av SSF).

4.4 Om en båt inte kan visa upp giltigt mätbrev seglar båten enligt SRS-tabellen som standardbåt eller klassbåt. Skulle båt avvika från standard och inte kan uppvisas ett giltigt mätbrev diskvalificeras båten enligt KSR 78.2 (Gäller ej båtar som seglar med standard SRS).

5. Seglingsföreskrifter
5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram
Torsdag 28/6
Registreringen är öppen mellan kl. 14:00 till 19:00.
OBS. Skepparmöte kl. 19:00 vid Regatta center.

Fredag 29/6
Registreringen är öppen mellan kl. 07:00 till 09:00.
Tid för varningssignal se punkt 7.

Söndag 1/7
Mållinjen stängs kl 10:00.
Prisutdelning är planerad till kl 10:00.

7. Genomförande
Klassindelning enligt SRS tabell 2018:

 • Start klass 1 SRS 0,80 - 0,899 kl 09:00 klass flagga D
 • Start klass 2 SRS 0,90 - 0,949 kl 10:00 klass flagga E
 • Start klass 3 SRS 0,95  -0,999  kl 11:00 klass flagga F
 • Start klass 4 SRS 1.00 - 1,049 kl 13:00 klass flagga G
 • Start klass 5 SRS 1,05  -1,099 kl 14:00 klass flagga H
 • Start klass 6 SRS 1,10 –  kl 15:00 klass flagga J
 • Start klass 7 Flerskrov kl 15:10 klass flagga K

7.1 Klassindelningen och starttider är preliminära och kan komma att förändras så att storleken på startgrupperna blir så lika som möjligt. 

8. Information
8.1 Information om tävlingen kommer löpande att uppdateras på vår hemsida www.bohusracet.se, samt med nyhetsmejl på E-mail till alla som anmäler sin E-adress vid anmälan.

9. Banan

 • Start Rödön Uddevalla
 • Boj norr om Ljungsholmen, Ljungskile, styrbords rundning.
 • Hättebergets fyr Syd och Väst om
 • Valön (Fjällbacka) Ost om
 • Dannholmen (Fjällbacka) väst om
 • Furholmen (Strömstad) Ost om
 • Tresteinene Norge Nord om, Babords rundning
 • Ulsholmens kalvs kummel Ost om
 • Ön Sadlen Ost om N 58° 41.37', E 11° 10.34'
 • Mjölskärsfyr (Soteskären) Ost om
 • Fyren Skarvasätt ( Västsidan Smögen) Väster om
 • Mål utanför Smögens hamn

Se bifogad banskiss.

Banan kan komma att ändras om seglingsledningen bedömer att detta är nödvändigt beroende på att förutsättningarna kräver detta. Detta kommer att informeras om senast på rorsmansmötet.

10. Protester och Straff
Tvåvarvs straff är gällande.

11. Poängberäkning
Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

12. Priser/Prisutdelning
Målsättningen är att hålla prisutdelningen på söndagen kl 10:00.
Vandringspris till totalsegraren samt pris till för var 5:e startande i respektive startgrupp.

 • Pris till bästa mixade besättning
 • Pris till bästa kvinnliga besättning
 • Pris till bästa besättning som är yngre än 26 år
 • Pris till bästa segelklubb (de tre bäst placerade båtarna räknas utifrån totalplacering)
 • Spurtpriser vid ett eller flera ställen.
 • Ytterligare priser kan tillkomma

13. Ändringar av inbjudan
Ändring i Inbjudan kan förekomma fram till sista anmälningsdag. Meddelande om detta kommer finnas på vår hemsida www.bohusracet.se samt i PBR nytt som skickas ut till nya och gamla deltagare i racet.

9.1 Banbegränsningar, Navigations varningar

 • Navigations varning, Uddevallabron.  3 Gula bojar markerar gränsen till grunt vatten på södra sidan av sundet.
 • Navigations varning, Syd Stångens fyr. Gul boj markerar grundet
 • Förbjuden passage mellan Dirhuvud holmarna och fastlandet. Väster om Ljungskile
 • Navigations varning Vågkraftverk NV Hållö (N 58° 23', E 11° 08')
 • Förbjuden passage genom/inom fågelskyddsområdet. (Grönt område),    Väster om Havstensund (N 58° 44', E 11° 08')

9.2 Hänsyn ska tas till övriga skyddsområden som finns längst banan och som inte tillåter segling inom ett visst avstånd från dessa öar.


10. Märken
 
10.1 Rundningsmärkena är öar och befintliga sjömärken förutom rundning av Ljungskileviken där det är en röd flagga norr/ost om ön Ljungsholmen
  

11.  Starten

11.1 Startlinjen är mellan två gula cylinderbojar. Starten sker i riktning från Uddevalla. Med ändring av KSR 26 gäller följande signaler:
 
- 10 min - Orange flagga
- 5 min - Klassflagga samt siffrorna 5,4,3,2,1 visas - Ljud
- 4 min - Klassflagga samt siffrorna 4,3,2,1 visas - Ljud
- 1 min - Flagga med siffran 1 visas - Ljud - 0  min Inga flaggor visas, Startskott
 
11.2 En båt som inte startar inom 30 minuter efter sin startsignal
räknas inte som startande (DNS). Det är ett avsteg från KSR A4.


13. Straff
 
13.1 720 graders sväng gäller
           
13.2 Båtar som vid startsignal/starttid är på bansidan av startlinjen och inte återvänder för att starta rätt får ett tidstillägg på 30 min på den seglade tiden.
 
 
14. Tidsbegränsning
 
Målet är öppet till 11:00 söndagen den 2/7-2017
 
 
15. Mållinje/Målgång
 
15.1 En tänkt linje mellan två gula cylinderbojar öster om inloppet till Smögens hamns pir.
 
15.2 Storseglet skall belysas med en kraftig ficklampa vid målgång i mörker för att underlätta identifiering av båtarna

15.3 Notera ner båt före och efter på rorsmansförklaringen
 

16. Protester och ansökningar om gottgörelse
 
16.1 Protester ska lämnas in till tävlingsexpeditionen före protesttidens utgång. Protesttiden är 60 minuter och börjar då de tävlande har fått rimlig tid att segla in från banan. Protesttidens utgång anslås på anslagstavlan.
 
16.2 Kallelse till protestförhandling, med tid och plats för förhandlingen, sker på anslagstavlan vid tävlingsexpeditionen på Smögen alternativt per telefon/SMS under kommande dygn. Ange därför ett mobil nummer på protestblanketten.
 
16.3 Information enligt KSR 61.1b om protester från kappseglingskommittén eller protestkommittén sker genom anslag.
 
 
17 Säkerhet
 
17.1 En båt som startar men utgår och en båt som inte kommer till start ska underrätta kappseglingskommittén om det så snart som möjligt på SMS numret +46705567323. Skicka meddelandet enligt följande: Startnummer och orsak.
 
17.2 En båt som kappseglar ska vara utrustad på ett sådant sätt att kortare havssegling kan genomföras utan att äventyra deltagarnas säkerhet.  Det är upp till skepparen på varje båt att se till att denna punkt efterlevs.
 
17.3 De tävlande är rekommenderad att använda VHF kanal 68 som kommunikations kanal mellan båtarna, om så önskas. (Kanalen passas ej av tävlingsledninen)
Tävlingsledningen använder kanal 71.
 
 
18. Rorsmansförklaring
 
18.1 Rorsmansförklaring skall lämnas in till regattaexpeditionen i Smögen efter målgång.

18.2 Motor får användas enbart för att ladda batterier om bord på båten. Om motorn har använts för laddning skall tiden noteras i Rorsmansförklaringen.

Startlinje.

Banskiss