Inbjudan för pantaenius bohusracet 2021.

Nu är anmälan öppen till 2021 års race!
 
Tävling: Pantaenius Bohusracet Double handed
Distanskappsegling för kölbåtar & flerskrovsbåtar med endast två besättningsmän
 
Pantaenius Bohusracet seglas efter SRS enligt SRS-tabell 2021 med ett standard SRS-tal på 0,80 eller högre.
 
Datum: 2-4 juli  2021
Arrangör: Segelsällskapet Viken/Ägir, UddevallaBanskiss
 

Notice of race ( ver 2020-06-16 ).

Inbjudan för Pantaenius Bohusracet 2020

Tävling
: Pantaenius Bohusracet Double handed
Distanskappsegling för kölbåtar med endast två besättningsmän.

Pantaenius Bohusracet seglas efter SRS enligt SRS-tabell 2020 med ett standard SRS-tal på 0,80 eller högre.

Datum: 25 juni – 28 juni 2020

Arrangör: Segelsällskapet Viken/Ägir, Uddevalla

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt SRS reglerna.
1.2 Under tiden mellan 22:30 och 03:30 gäller enbart Internationella Sjövägsreglerna och Svenska Sjötrafiksföreskrifterna.
Besättningen skall bestå av två personer.
1.3 Tävlingen är öppen för följande SRS-klasser:
Båtar med ett SRS-tal, eller SRSv-tal, från 0.80 eller högre
1.4 En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan flygande segel (fd undanvindssegel) får anmälas utan sådana segel. Detta ska anmälas senast 7 dagar innan start
1.5 Besättning med ett SRS-tal för shorthanded (SRSs) kan använda detta.
1.6 Undantag från KSR.
• Regel 52 Handkraft gäller inte på denna segling.
• Elektronisk utrustning för navigation och kommunikation får användas även om en klassbåts klass regler förbjuder sådan.
1.7 Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.
1.8 Alla båtar ska, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.
1.9 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.
1.10 Tävlande är rekommenderade att följa kraven i ISAF Offshore Special Regulations kategori 4. Dock skall man minst möta kraven i säkerhetsföreskriften på www.bohusracet.se
1.11 Ett fåtal båtar kan ev. komma segla med en extra media person ombord. Denne får inte på något sätt hjälpa till med framförande av båten eller serva besättningsmännen på något sätt under själva tävlingen.
1.12 Seglingsledningen har rätt att ställa in seglingen alternativt att ändra bansträckningen om väderutsikterna kräver detta. Detta meddelas senast på rorsmansmötet och anslås på hemsida och anslagstavla.
 
2. Villkor för att deltaga

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.
2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
2.3 Tävlande deltar i kappseglingen helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.
2.4 Deltagande båt skall vara däckad och utrustad för kustnära havssegling.
2.5 Minst rekommenderad säkerhetsutrustning enligt www.bohusracet.se skall finnas med ombord.
2.6 Transponder för Tracker system ska finnas ombord och vara påslagen.
 
3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras på www.bohusracet.se via dess anmälningslänk senast 2020-06-20. Anmälningsavgiften är 1400 kr. Om anmälan sker innan 2020-03-31 är avgiften rabatterad till 1200 kr. Vid efteranmälan efter 2020-05-30 är startavgiften 1700 kr. Vid efteranmälan seglar båten med högsta gällande SRS-tal antingen i tabellen eller gällande mätbrev.
3.2 MAX deltagarantal är 200 båtar. Om kappseglingen blir fullbokat kommer en väntelista att upprättas.
3.3 För frågor och information kontakta tävlingsexpeditionen på mail: kappseglingar@outlook.com
 
4. Registrering och mätkontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen, regattacentrum. Öppettider se under punkt 6
4.2 Regattacentrum är funktionärsbåt förtöjd i Uddevalla hamn i närheten av turistinformationen.
4.3 Seglingens genomförs i enlighet med SRS 2020 års handikappsystem. Om en båt avviker från reglerna för en standardbåt eller en klassbåt, så skall denna båt presentera en kopia på ett giltigt mätbrev för tävlingsledningen. Om möjligt mejlas denna in senast en vecka före start till kappseglingar@outlook.com
Ansökan görs på http://www.svensksegling.se/forbatagare/SRS/SRSmatbrev. (OBS tänk på att det kan ta en viss tid att få detta utgivet av SSF).
4.4 Om en båt inte kan visa upp giltigt mätbrev seglar båten enligt SRS-tabellen som standardbåt eller klassbåt. Skulle båt avvika från standard och inte kan uppvisas ett giltigt mätbrev diskvalificeras båten enligt KSR 78.2 (Gäller ej båtar som seglar med standard SRS)
5. Seglingsföreskrifter
5.1 Seglingsföreskrifterna mejlas till deltagare och görs tillgängliga på bohusracet.se
 
6. Tidsprogram

Torsdag 25/6
Registreringen är öppen mellan kl. 14:00 till 19:00
OBS. Skepparmöte kl. 19:00 genomförs som en kort info via VHF kanal 72 och info på bohusracet.se
Fredag 26/6
Registreringen är öppen mellan kl. 07:00 till 09:00
Tid för starter se punkt 7.
Söndag 28/6
Mållinjen stängs kl 10:00
Prisutdelning är inställd


7. Genomförande

Klassindelning enligt SRS tabell 2020:

Start klass 1 SRS 0,80 - 0,899                  kl 09:00          klass flagga D
Start klass 2 SRS 0,90 - 0,949                  kl 10:00         klass flagga E
Start klass 3 SRS 0,95  -0,999                  kl 11:00          klass flagga F
Start klass 4 SRS 1.00 - 1,049                  kl 13:00          klass flagga G
Start klass 5 SRS 1,05  -1,099 & 6 1,10   kl 14:00          klass flagga H & J
Start klass 7 Flerskrov                               kl 14:10          klass flagga K

7.1 Klass indelningen och starttider är preliminära och kan komma att förändras så att storleken på startgrupperna blir så lika som möjligt. 
 
8. Information

8.1  Information om tävlingen kommer löpande att uppdateras på vår hemsida www.bohusracet.se, samt med nyhetsmejl på E-mail till alla som anmäler sin E-adress vid anmälan. Se även Facebook-gruppen Pantaenius Bohusracet.


9      Banan
·         Start Rödön Uddevalla
·         Hättebergets fyr Syd och Väst om
·         Valön (Fjällbacka) Ost om
·         Dannholmen (Fjällbacka) väst om
·         Furholmen (Strömstad) Ost om
·         Ost-märke Hörnsten NO om Koster sten N 58° 57.72', E 11° 01.93', Nord om, Babords rundning
·         Ön Sadlen Ost om N 58° 41.37', E 11° 10.34'
·         Mjölskärsfyr (Soteskären) Ost om
·         Fyren Skarvasätt ( Västsidan Smögen) Väster om
·         Mål utanför Smögens hamn
Banan kan komma att ändras om seglingsledningen bedömer att detta är nödvändigt beroende på att förutsättningarna kräver detta. Detta kommer att informeras om senast på rorsmansmötet.

10.  Protester och Straff

o    Tvåvarvs straff är gällande

11.  Poängberäkning

o    Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller.

12.  Priser/Prisutdelning

o    Målsättningen är att dela ut vandringspriser på SSVÄ årsmöte i november. Övriga priser sänds med post till skepparen.
·         Vandringspris till totalsegraren samt pris till för var 5:e startande i respektive startgrupp.
·         Pris till bästa mixade besättning
·         Pris till bästa kvinnliga besättning
·         Pris till bästa besättning som är yngre än 26 år
·         Pris till bästa segelklubb (de tre bäst placerade båtarna räknas utifrån totalplacering)
·         Ytterligare priser kan tillkomma
13.  Ändringar av inbjudan

o    Ändring i Inbjudan kan förekomma fram till sista anmälningsdag. Meddelande om detta kommer finnas på vår hemsida www.bohusracet.se samt i PBR nytt som skickas ut till nya och gamla deltagare i racet.