säkerhetsinstruktioner.

All utrustning som omnämns i dessa instruktioner skall:
a)     fungera riktigt
b)     regelbundet kontrolleras, rengöras och servas
c)      när de inte är i bruk, stuvas på ett sådant sätt att de inte försämras
d)     var klara att använda
e)     var av en typ, storleksanpassa och kapacitet som är passande och som är adekvat för påtänkt bruk och storleksanpassar för båten.

Tunga objekt
a)     barlast, barlastbehållare och tillhörande utrustning är permanent installerat
b)     rörliga objekt däribland t.ex. batterier ugnar, gasflaskor, verktygslådor och ankrar och kätting är säkert fästa

Skrovets utformning
Båten skall vara utrustad så att den kan göras så vattentätt att skrov, däck är kapabla att motstå heltäckande översköljning utan att inträngning av vatten sker.
Båten skall vara riggad på ett sjövärdigt sett.
Nedgångsluckan skall kunna stängas så att undrekanten av nedgångshålet är över relingens eller sittbrunnens lägsta punkt.
Sittbrunnen skall vara självlänsande. Inga andra utflöden får vara kopplade till självlänsen, så som länspump eller liknade.

Utrustning för länspumpning
Handtag och utrustning till pumpen skall vara fastsatt på ett sådant sätt att detta inte kan flyta i väg eller försvinna på annat sätt. Även en bärbar länspump skall vara fastsatt så att den ej kan försvinna.
Två stycken hinkar på minst 9 liter skall finnas med ombord. Dessa skall ha en lina fäst vid sig.

Säkerhetsband och Livselar
Säkerhetsband kan vara monterade på däck så att besättningsmännen kan ta sig från för till akter utan att behöva koppla om sig.
Livselar skall finnas till alla ombord och fungera ihop med flytvästen.

Kompass
En magnetisk kompass som fungerar oberoende av el skall finnas med ombord.

Fall
Rekommendation att minst två fall skall gå till masttoppen.

Lanternor
Lanternorna skall vara monterade på ett sådant sätt att det inte skymmas av segel eller av att båten kränger.
Minst en Reservlampa skall finnas. Vid olika sockelstorlekar eller infästningar skall det finnas en för varje storlek eller infästning.
Lanternor skall vara tända i enlighet med sjöfartsverkets bestämmelser. Detta för att förhindra sammanstötning på havet.

Kommunikation
Minst en Mobiltelefon skall finnas med ombord.
En vanlig radio för att kunna ta emot väderrapporter.
VHF, handhållen eller fast monterad ska finnas ombord och vara påslagen på angiven kanal under hela tävlingen. VHF ska användas för att begära undsättning av närliggande båtar, kommer att användas vid start av seglingsledningen, och kan komma att användas som ett sätt för seglingsledningen att kommunicera med deltagarna före, under och efter tävlingen.

Träpluggar
Träpluggar i avpassade storlekar till skrovgenomförningar skall finnas. Dessa skall vara stuvade i närheten av där för avsedda genomförning.

Brandsläckare
En brandsläckare skall finnas med ombord. Dessa skall vara fastsatta så att det ej kan komma i rörelse vid en kapsejsning.

Ankare
Ett ankare avsett för båtens storlek skall finnas med och stuvad på ett sådant sätt det skall kunna användas omedelbart.

Ficklampa
En vattentät ficklampa med extra batteri och lampa skall finnas ombord.

Första-hjälpen-kit
Ett första hjälpen kit skall finnas ombord.

Navigationsutrustning
Sjökort (Utöver elektroniskt om sådant finns ombord) för hela tävlingsområdet och dess omgivning skall finns med ombord.
Navigationshjälpmedel så som Transportör, Passare och linjal skall finnas ombord.

Verktyg och reservdelar
Rekommenderat är att ha med sig verktyg och reservdelar för att snabbt kunna reparera rigg och vid nödfall göra sig av med den ståenderiggen skall finnas med ombord.

Kastlina
En kastlina på 15 m – 25 m längs skall finnas och vara säkert fäst i sittbrunnen.

Sittbrunnskniv
Minst en stark och vass kniv som är säkert fastsatt och redo att användas från däck eller sittbrunnen.

Stormsegel
Rekommenderat är att man minst skall kunna reva storseglet alternativt ha ett mindre stormsegel med ombord.

Flytväst
Varje besättningsman skall ha en egen flytväst och den skall vara utrustad enligt följande:
a) Utrustad med en visselpipa
b) Fungera ihop med livselen
c) Om den är upplåsbar skall den vara regelbundet servad.