All time record!

Ett nytt banrekord sattes 2022  av Pansell/Person i en Arcona 389
22 h 29 min. 35 sek