OM GDPR

Den nya dataskyddsförordningen GDPR som började gälla den 25 maj omfattar även föreningsverksamhet. 

Segelsällskapet Viken-Ägir behandlar en viss mängd personuppgifter - alltså uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk levande person. Dessa används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister eller arrangera tävlingar. 

Det finns särskilda regler för hur dessa uppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Föreningen följer därför Riksidrottsförbundets Uppförandekod för behandling av personuppgifter. 

Varje förbund eller förening har ett ansvar att informera sina medlemmar om uppförandekoden samt att säkerställa att det finns någonstans dit medlemmar kan rapportera missbruk.

Föreningens styrelse är ytterst ansvarig för att koden efterlevs. Uppförandekoden ska ses som ett komplement till dataskyddsförordningen och kan komma att uppdateras efter samråd med Datainspektionen.

Vad gäller Pantaanius Bohusracet så publiceras uppgifter endast i samband med racet. 

När du sedan kommer till Uddevalla och gör din registrering på plats så kommer du att få fylla i en blankett för att ge ditt godkännande till publicering.