SSVÄ planerar att genomföra Pantaenius BohusRacet 2020

Nu närmar sig sommaren och därmed årets äventyr på västkusten för shorthandedseglare - Pantaenius Bohusracet. 31 mars är sista dagen att anmäla sig till den lägre anmälningsavgiften. Då avgörs även vår foto-tävling på Facebook och vi lottar ut en anmälningsavgift bland de som delat inbjudan till racet. Det vore härligt om utvecklingen med fler yngre besättningar och fler besättningar med kvinnligt deltagande kan fortsätta även under detta år. 

Med anledning av den senaste tidens spridning av Corona viruset, vill vi informera om att Segel Sällskapet Viken Ägir i Uddevalla planerar att genomföra shorthanded-kappseglingen Pantaenius Bohus Racet 2020. Shorthanded-segling är inte en sport där risken för smittspridning är förhöjd. Vi vill förebygga och begränsa smittspridningen. Därför är det möjligt att skepparmöte, middag i Uddevalla, fisksoppa i Smögen, prisutdelning mm kan komma att påverkas.

Vi följer utvecklingen, avvaktar med beslut och återkommer med info när vi har det. Vi uppmanar intresserade seglare att anmäla sig, och ber om förståelse för den hänsyn vi eventuellt måste ta för att minska risken för smittspridning. Om SSVÄ mot förmodan måste ställa in PBR 2020, så gäller inbetald anmälningsavgift för PBR 2021. 

En reflektion från Pantaenius Bohusracet 2019 är att det var utmärkt sjömanskap från alla som deltog både i bedömningar under racet och rapportering från båtarna under det för både de som fullföljde ända in i mål och för de som av olika anledningar inte kunde fullfölja. Med tanke på detta var både återlämnandet av trackers till Smögen bra och återsändandet av resterande trackers till Norge också bra. Stort tack!

Bästa seglarhälsningar
Arrangörgruppen, SS Viken-Ägir 
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter